SÚKROMNÁ BEZPEČNOSTNÁ SLUŽBA AMO - 3

Cielom našej práce je poskytovať bezpečnostné služby na profesionálnej úrovni pri zachovaní vysokej diskrétnosti. Naša spoločnosť poskytuje široké portfólio služieb, v súlade so zákonom 473/2005 o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti. Medzi portfólio našich služieb patrí aj:


  • poradenská činnosť v oblasti ochrany osôb a majetku
  • výkon strážnej služby
  • preprava finančných hotovostí
  • montáž a údržba zariadení PSN
  • detektívne služby
  • zabezpečovanie poriadku pri športových a kultúrnych akciách


Privykonávaní služieb kladieme dôraz na vysokú úroveň poskytovaných služieb, ktorú dosahujeme najmä vďaka individuálnym prístupom ku každému klientovi, vyhodnotením stupňa rizika, výberom pracovníkov pre konkrétne úlohy, zvyšovaním praktickej, teoretickej a telesnej pripravenosti a zvyšovaním technickej odbornosti našich pracovníkov.


© 2008 AMO - 3, s.r.o. | amo3@amo3.sk